KONTAKT - CONTACT - CONTACTO

Zámek DOBROHOŘ / The Castle Dobrohoř / Palacio Dobrohoř

Staré Město pod Landštejnem No./Nr. 160

PSČ/Post Code/código postal 37882 

Česká republika / The Czech Republic / República Checa - Europe

7. dubna - 30. května 2018 
April 7, 2018 to May 30, 2018
7 de abril - 30 de mayo de 2018

+420 724 875 555

+420 728 876 084

naivegallery1@gmail.com

naiveart@therapist.net